Om virksomheden
Jyske Bank
Vestergade 8
8600 Silkeborg
Tlf:
89 89 89 89
Jyske Bank

Som medarbejder i Jyske Bank er du en del af en bank, som ikke helt ligner andre banker. Vi tænker anderledes og vægter kreativt højt. Og vi gør en forskel også for vores medarbejdere.

 

Værdibaseret adfærd og ledelse

Vores værdier er vores fundament. Værdierne er en række retningslinjer, som binder os sammen og styrer vores handlinger i alt det, vi gør, både over for hinanden og over for andre.

 

Derfor er vores ledelse værdibaseret. Det betyder, at lederen uddelegerer beslutningskraft til den enkelte medarbejder, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

 

Vi tror på, at den enkelte medarbejder både kan og vil tage ansvar for at løse egne opgaver. Du får derfor lov til at tænke anderledes og være kreativ, og du får ansvar og beføjelser svarende til din rolle og dine kompetencer.

 

Fagligt udfordrende arbejdsplads

Kompetence, tillid og engagement er nøgleord hos os.

Det betyder, at vi stoler på vores medarbejdere og giver dem stor handlefrihed.

 

Har du evnerne, vil du hurtigt få ansvar og udfordringer, så du kan udvikle dig.

 

Vi ønsker at give vores medarbejdere mulighed for at udvikling både fagligt, personligt og ledelsesmæssigt, som gør dem til efterspurgt arbejdskraft.

 

Dine behov og karriereambitioner er derfor et naturligt led i den løbende dialog mellem dig og din leder, og vi hjælper dig godt på vej til at udleve dine ambitioner med karrieresamtaler og læringstilbud uanset om du vil være leder, projektleder, specialist eller bare vil være dygtigere.

 

Kort og godt om Jyske Bank

Hvad laver vi?

 

        Bankvirksomhed i Danmark: Finansielle løsninger til private og virksomheder i Danmark

        Bankvirksomhed i udlandet: Erhvervsafdeling i Hamburg samt private banking-afdeling for internationale kunder i København og Hamburg

        Realkreditvirksomhed i Danmark (Jyske Realkredit)

        Øvrige aktiviteter: Objektfinansiering (Jyske Finans)

        En fond: Jyske Banks Almennyttige Fond [PDF]

        It-samarbejde: Bankdata og JN Data

 

Hvor store er vi?

 

        Tredjestørste pengeinstitut på det danske marked, næststørste danske pengeinstitut (SIFI-bank siden 2014)

        3.508 heltidsmedarbejdere (ultimo 1. kvartal 2020)

        Ca. 171.000 aktionærer (maj 2020)

        Jyske Bank har et landsdækkende afdelingsnet med 98 danske afdelinger (ultimo 1. kvartal 2020) og tilbyder derudover rådgivning via telefon og online medier. Dertil kommer en række selvbetjeningsløsninger.

        Aktionærernes egenkapital på ca. 31,2 mia. kr. (ultimo 1. kvartal 2020)

Om virksomheden
Jyske Bank
Vestergade 8
8600 Silkeborg
Tlf:
89 89 89 89
Jyske Bank

Som medarbejder i Jyske Bank er du en del af en bank, som ikke helt ligner andre banker. Vi tænker anderledes og vægter kreativt højt. Og vi gør en forskel også for vores medarbejdere.

 

Værdibaseret adfærd og ledelse

Vores værdier er vores fundament. Værdierne er en række retningslinjer, som binder os sammen og styrer vores handlinger i alt det, vi gør, både over for hinanden og over for andre.

 

Derfor er vores ledelse værdibaseret. Det betyder, at lederen uddelegerer beslutningskraft til den enkelte medarbejder, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

 

Vi tror på, at den enkelte medarbejder både kan og vil tage ansvar for at løse egne opgaver. Du får derfor lov til at tænke anderledes og være kreativ, og du får ansvar og beføjelser svarende til din rolle og dine kompetencer.

 

Fagligt udfordrende arbejdsplads

Kompetence, tillid og engagement er nøgleord hos os.

Det betyder, at vi stoler på vores medarbejdere og giver dem stor handlefrihed.

 

Har du evnerne, vil du hurtigt få ansvar og udfordringer, så du kan udvikle dig.

 

Vi ønsker at give vores medarbejdere mulighed for at udvikling både fagligt, personligt og ledelsesmæssigt, som gør dem til efterspurgt arbejdskraft.

 

Dine behov og karriereambitioner er derfor et naturligt led i den løbende dialog mellem dig og din leder, og vi hjælper dig godt på vej til at udleve dine ambitioner med karrieresamtaler og læringstilbud uanset om du vil være leder, projektleder, specialist eller bare vil være dygtigere.

 

Kort og godt om Jyske Bank

Hvad laver vi?

 

        Bankvirksomhed i Danmark: Finansielle løsninger til private og virksomheder i Danmark

        Bankvirksomhed i udlandet: Erhvervsafdeling i Hamburg samt private banking-afdeling for internationale kunder i København og Hamburg

        Realkreditvirksomhed i Danmark (Jyske Realkredit)

        Øvrige aktiviteter: Objektfinansiering (Jyske Finans)

        En fond: Jyske Banks Almennyttige Fond [PDF]

        It-samarbejde: Bankdata og JN Data

 

Hvor store er vi?

 

        Tredjestørste pengeinstitut på det danske marked, næststørste danske pengeinstitut (SIFI-bank siden 2014)

        3.508 heltidsmedarbejdere (ultimo 1. kvartal 2020)

        Ca. 171.000 aktionærer (maj 2020)

        Jyske Bank har et landsdækkende afdelingsnet med 98 danske afdelinger (ultimo 1. kvartal 2020) og tilbyder derudover rådgivning via telefon og online medier. Dertil kommer en række selvbetjeningsløsninger.

        Aktionærernes egenkapital på ca. 31,2 mia. kr. (ultimo 1. kvartal 2020)

Beliggenhed