Om virksomheden
Faster Andelskasse
Højevej 18, Astrup
6900 Skjern
Tlf:
9648 7000
Faster Andelskasse

Faster er enselvstændig andelskasse, som anvender langt de fleste funktioner og kan tilbydeprodukter, der findes i et moderne pengeinstitut.

 

Vores primærekunder er private, landbrug og mindre erhverv. Kunderne betjenes fra egnelokaler og af veluddannede og motiverede medarbejdere.

 

Faster er enselvstændig andelskasse, som råder over langt de fleste funktioner og kantilbyde produkter, der findes i et moderne pengeinstitut i dag.

 

Vores primærekunder er privat, landbrug og mindre erhverv fra hele landet. Kunderne betjenesfra egne lokaler og af veluddannede  ogmotiverede medarbejdere.

 

Vi har gennemmange år anvendt princippet om, at vores kunder skal behandles ens prismæssigt,dv. vi handler ikke om rente- og gebyrsatser. Dette skal forstås således, at vigiver samme rente til vore indskydere uanset størrelsen af deres indestående,ligesom vore lånekunder betaler samme rente uanset lånestørrelsen. Lånerentenvil dog være afhængig af sikkerhedsstillelse.

 

Som kunde er dutilknyttet en fast kunderådgiver, som lægger vægt på at kende dig og dineforhold samt yde en god service.

Om virksomheden
Faster Andelskasse
Højevej 18, Astrup
6900 Skjern
Tlf:
9648 7000
Faster Andelskasse

Faster er enselvstændig andelskasse, som anvender langt de fleste funktioner og kan tilbydeprodukter, der findes i et moderne pengeinstitut.

 

Vores primærekunder er private, landbrug og mindre erhverv. Kunderne betjenes fra egnelokaler og af veluddannede og motiverede medarbejdere.

 

Faster er enselvstændig andelskasse, som råder over langt de fleste funktioner og kantilbyde produkter, der findes i et moderne pengeinstitut i dag.

 

Vores primærekunder er privat, landbrug og mindre erhverv fra hele landet. Kunderne betjenesfra egne lokaler og af veluddannede  ogmotiverede medarbejdere.

 

Vi har gennemmange år anvendt princippet om, at vores kunder skal behandles ens prismæssigt,dv. vi handler ikke om rente- og gebyrsatser. Dette skal forstås således, at vigiver samme rente til vore indskydere uanset størrelsen af deres indestående,ligesom vore lånekunder betaler samme rente uanset lånestørrelsen. Lånerentenvil dog være afhængig af sikkerhedsstillelse.

 

Som kunde er dutilknyttet en fast kunderådgiver, som lægger vægt på at kende dig og dineforhold samt yde en god service.

Beliggenhed