Finanstilsynet

Finanstilsynet,

København
19-09-2022

Vil du være med i et skarpt tilsyn med bankernes likviditet og finansiering?

Kontakt

Finanstilsynet

Strandgade 29
1401
København K
Danmark
Tlf: +45 33 55 82 82
Praktisk information
Oprettet:
19-09-2022
Udløber:
02-10-2022
Kviknummer:
LJA-84045992
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Finans, forsikring og bank
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være med til at forebygge nye finanskriser og til at sikre finansiel stabilitet gennem et stærkt tilsyn med de danske banker og realkreditinstitutter? Har du lyst til at blive en del af det direkte tilsyn med bl.a. de største penge- og realkreditinstitutter på et centralt og fagligt specialiseret område?

 

Så har du mulighed for at blive én af vores kolleger i Finanstilsynets kontor for international markedskontakt, likviditet og kapital (ILKA). Vi er et fagligt spændende og alsidigt kontor, som bl.a. rummer direkte tilsyn, regeludformning og dataopgaver på kreditinstitutområdet.

 

Vi søger en kollega til Finanstilsynets tilsyn med kreditinstitutternes likviditet og finansiering. Du vil blive en del af et fagligt stærkt team, som er Finanstilsynets eksperter inden for tilsyn med kreditinstitutternes likviditets- og finansieringsrisici. Teamet fører det direkte tilsyn med bankernes og realkreditinstitutternes overholdelse af reglerne på området. Vi udvikler og implementerer ny regulering, og vi analyserer risikotendenser og konsekvenserne af international regulering mv. når det gælder likviditet og finansiering. Vi udvikler og vedligeholder Finanstilsynets dataværktøjer på området. Og vi følger tæt udviklingen i de nationale og internationale markeder for kreditinstitutternes finansiering.

 

Vi tilbyder

 

 • Du vil få en grundig oplæring og hurtigt opbygge en høj faglig viden med et stort ansvar inden for tilsyn, regulering og overvågning af kreditinstitutternes likviditet og finansiering,
 • Du vil gennem dine drifts- og udviklingsopgaver hurtigt blive i stand til at løse meget forskelligartede og fagligt udfordrende problemstillinger på fagområdet
 • Du vil blive i stand til at yde et kritisk og højt kvalificeret modspil til de virksomheder, vi fører tilsyn med, såvel store som små
 • Du vil få lov at sætte dit fingeraftryk på de krav, der stilles til kreditinstitutter, gennem nationalt og internationalt lov- og regelarbejde
 • Du vil få en bred samarbejdsflade internt i Finanstilsynet, og vil kunne opbygge relationer til den finansielle branche i Danmark
 • Du vil også få et bredt indblik i, hvordan kreditinstitutter styrer deres likviditet og likviditetsrisici og sammensætter deres finansieringsstruktur og du vil opnå en helhedsforståelse for aktuelle markedsforhold og hvilken rolle tilsyn og regulering spiller for bankernes finansieringsvilkår
 • Du bliver en del af et kontor, der lægger stor vægt på høj faglighed og godt samarbejde internt og eksternt. Medarbejderne i kontoret har stor frihed til selv at planlægge og tilrettelægge arbejdet og oplever høj grad af balance mellem arbejdsliv og fritid.


Hvad vi forventer af dig

 

 • Du har analytisk sans og en høj faglighed, som hurtigt kan bringes i spil på fagområdet, fx gennem en baggrund som økonom eller anden relevant uddannelse
 • Du har kortere eller længere erfaring fra tilsyn, fra en relevant offentlig myndighed eller et ministerium, eller fra den finansielle sektor eller du er nyuddannet med stærke faglige resultater og en stor interesse for det finansielle område
 • Du har initiativ og er fagligt nysgerrig og ambitiøs og er interesseret i hele tiden at lære nyt i et tæt og konstruktivt samarbejde med dine kolleger i dit team, i kontoret og i Finanstilsynet i øvrigt
 • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt og er optaget af at kunne fremstille en sag velstruktureret og velunderbygget og med sans for at skelne væsentligt fra uvæsentligt
 • Du skal have lyst til at indgå i det direkte og opsøgende tilsynsarbejde, hvor kreditinstitutternes efterlevelse af reglerne kontrolleres
 • Du må gerne have flair for eller lyst til at arbejde med data og dataværktøjer, som kan understøtte et godt blik for helheden og dit arbejde med de bredere politiske, juridiske og økonomiske problemstillinger på området


Hvilke opgaver du især skal løse

Dine præcise opgaver vil blive nærmere fastlagt efter din ansættelse og vil afhænge af dine præferencer og kompetencer, men du vil som ny kollega på likviditetsområdet fx skulle:

 

 • deltage i det løbende tilsyn med bankers og realkreditinstitutters likviditets- og finansieringsforhold, og vores regelmæssige dialog med institutterne, herunder med særligt fokus på de største og systemisk mest vigtige institutter,
 • planlægge og gennemføre undersøgelser og inspektioner, både on-site hos kreditinstitutterne og off-site,
 • analysere og vurdere data fra kreditinstitutterne vedrørende deres løbende likviditetsposition og finansieringsstruktur,
 • bidrage til udformning og implementering af ny regulering og tilsynspraksis, der adresserer forskellige risici på området, herunder gennem input til drøftelserne på EU-niveau,
 • udarbejde risikovurderinger af de enkelte kreditinstitutter ud fra institutternes dokumentation og vores dataværktøjer,
 • udvikle og vedligeholde vores dataværktøjer på likviditetsområdet, hvor vi aktuelt især bruger Excel, SAS og Power BI. På sigt kan SQL blive et relevant programmeringssprog i kontoret,
 • afholde møder med globale investeringsbanker, rating bureauer mv. om de internationale fundingmarkeder og oplæg herom på interne fora.


Kontoret

Du bliver en del af et kontor med i alt 15 medarbejdere, inkl. en kontorchef, en vicekontorchef, en sekretær og en student. Medarbejderne er overvejende økonomer, men der er også andre faglige baggrunde i kontoret. Hos os er høj faglighed, godt samarbejde og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på, at det skal være både sjovt og lærerigt at gå på arbejde.

 

Kontoret er organiseret i to lige store teams:

 

Du vil blive en del af likviditetsteamet, som overvåger og analyserer kreditinstitutternes likviditetssituation og overholdelse af de lovbestemte likviditets- og finansieringskrav (LCR og NSFR) samt udvalgte tilsynspejlemærker. Det sker bl.a. ved hjælp af dataværktøjer på basis af institutternes indberetninger, som løbende udvikles og vedligeholdes i kontoret selv. Teamet risikovurderer kreditinstitutternes likviditet og finansiering og driver både funktions- og temainspektioner samt deltager lejlighedsvist i ordinære inspektioner i kreditinstitutterne sammen med de øvrige bankkontorer. Der er i tilsynet med likviditet og finansiering i praksis relativt stor fokus på og løbende dialog med SIFI-institutterne. Teamet deltager også i EBA-arbejdet på området og deltager i arbejdet med EU- og national lovgivning og tilsynsrammer for likviditet og finansiering.

 

Kapital- og regnskabsteamet er det andet team og er en ekspertisefunktion for kreditinstitutternes kapitalgrundlag, herunder ift. regelmæssig vurdering af de enkelte institutters kapitalgrundlag samt fortolkninger og bistand vedr. fx indfrielser og tilbagekøb af kapitalinstrumenter og meget mere. Teamet er også ansvarlig for regnskabskontrollen med kreditinstitutterne samt koncern- og konsolideringsreglerne på tværs af virksomhedsområder. Teamet deltager i EBA-arbejdet og bidrager til EU- og national lovgivning og tilsynsrammer på alle disse områder.

 

På tværs af de to teams er kontoret derudover ansvarlig for Finanstilsynets kontakt til internationale investeringsbanker og kreditrangeringsbureauer, og for at koordinere tilsynets arbejde i EBA på et bredt fagligt område, ligesom kontoret koordinerer forskelligt arbejde med bæredygtig finansiering på kreditinstitutområdet i samarbejde med andre kontorer.

 

Dine ansættelsesvilkår

Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest. 

 

Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram med forskellige kursustilbud, og når det kommer til arbejdsvilkår, er vi også en attraktiv arbejdsplads. Vi har flekstidsordning, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe-, skak- og vinklubber.

 

Sådan ansøger du

Send din motiverede ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk eller via Søg-knappen senest søndag d. 2. oktober 2022.

 

Det er vigtigt, at du uploader dine eksamensbeviser, CV, og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Samtaler forventes i uge 40 og 41 mhp. start i november eller december. Der forventes at indgå tests i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Kontorchef Thomas Worm Andersen på tlf. 26 20 02 68 eller chefkonsulent Thomas Anker på tlf. 41 93 35 37.

 

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores Rekrutteringspartner Vibeke Løvsteen på tlf. 91 33 70 86.

 

Hvem er Finanstilsynet?

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Vi arbejder for, at borgere og virksomheder har tillid til den finansielle sektor og de finansielle markeder. Det gør vi blandt andet ved at føre tilsyn med, at banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter overholder eksempelvis forbrugerbeskyttende regler. Vi udarbejder også lovgivningen. Og vi samarbejder internationalt for at være på forkant med udviklingen og sikre de danske virksomheders finansielle produkter. Finanstilsynet er et stærkt lærings- og videnshus med ca. 420 medarbejdere. Vi bor i nye lækre lokaler i Strandgade på Christianshavn.

Med en jobagent modtager du en e-mail, når der opslås jobannoncer, der matcher denne søgning - så er du altid opdateret

Virksomhedsprofiler