Om virksomheden
Nordea
Strandgade 3
1401 København K
Tlf:
70 33 33 33
Nordea
logo

Nordea Bank Danmark A/S er et datterselskab, som er 100 pct. ejet af Nordea Bank AB (publ), der som eneste aktionær og deltager på generalforsamlingen vælger den samlede bestyrelse. Det anses derfor for naturligt og hensigtsmæssigt, at formanden samt hovedparten af bestyrelsens medlemmer er medlemmer af koncernledelsen i Nordea-koncernen.

 

Den overordnede ledelse af banken varetages i henhold til vedtægterne af en bestyrelse på 3-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand for ét år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

 

Et medlem af bestyrelsen skal udtræde af denne senest ved afslutningen af førstkommende ordinære generalforsamling efter at den pågældende er fyldt 70 år.

 

 

Om virksomheden
Nordea
Strandgade 3
1401 København K
Tlf:
70 33 33 33
Nordea
logo

Nordea Bank Danmark A/S er et datterselskab, som er 100 pct. ejet af Nordea Bank AB (publ), der som eneste aktionær og deltager på generalforsamlingen vælger den samlede bestyrelse. Det anses derfor for naturligt og hensigtsmæssigt, at formanden samt hovedparten af bestyrelsens medlemmer er medlemmer af koncernledelsen i Nordea-koncernen.

 

Den overordnede ledelse af banken varetages i henhold til vedtægterne af en bestyrelse på 3-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand for ét år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

 

Et medlem af bestyrelsen skal udtræde af denne senest ved afslutningen af førstkommende ordinære generalforsamling efter at den pågældende er fyldt 70 år.

 

 

Beliggenhed